| Wydrukuj

Terminy naborów w ramach programów: Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych- edycja 2020 oraz Opieka wytchnieniowa - edycja 2020 ulegają zmianom. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej chce umożliwić ubiegającym się o przyznanie pieniędzy-  skompletowanie niezbędnej dokumentacji w bezpiecznym dla nich okresie.

Terminy naboru wniosków w ramach programów:
1.    Gmina/powiat składa wniosek do wojewody (zał. nr 1 do programu) do 22 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu). Pierwotny termin - 3 kwietnia 2020 r.
2.    Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek o pieniądze z programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi (zał. nr 2 i 3 do programu) do 6 maja 2020 r. (decyduje data wpływu). Pierwotny termin - 17 kwietnia 2020 r.

Termin rozpatrzenia wniosków:
Minister przeprowadzi  ostateczną weryfikację i zatwierdzi wnioski złożone przez wojewodów do 20 maja 2020 r. Pierwotny termin – 30 kwietnia 2020 r.
 
W sytuacji wydłużenia stanu epidemii - terminy naborów wniosków mogą ulec zmianie.

Źródło – kliknij


Ostatnio zmieniany: