| Wydrukuj

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań objętych dofinansowaniem w ramach FDS w roku 2020. W Pomorskiem to 158 inwestycji o łącznej wartości 470 402 962 zł, z czego 242 495 913 zł to dofinansowanie z  Funduszu Dróg Samorządowych. Z uwagi na fakt, iż część to inwestycje wieloletnie, w tym roku dofinansowanie wyniesie 157 044 007 zł.

Fundusze pozwolą na modernizację ok. 272,61 km dróg lokalnych :
•    drogi powiatowe – 32 zdania - dofinansowanie w roku 2020 - 64 790 278,00 zł – modernizacja 140,64 km dróg,
•    drogi gminne – 126 zdania - dofinansowanie w roku 2020 - 92 253 729,00 zł – modernizacja 131,97 km dróg,

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego i wynosi od 50 do 75 procent. W przypadku uzyskania oszczędności poprzetargowych, lista inwestycji objętych dofinansowaniem będzie rozszerzana o kolejne projekty znajdujące się na poszczególnych listach rezerwowych.

Projekty, które  znalazły się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2020 w załączeniu ( na dole strony) i na stronie BIP - kliknij
Ostatnio zmieniany: