| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podpisał z Markiem Szczepańskim, starostą powiatu chojnickiego, a także Arseniuszem Finsterem, burmistrzem Chojnic umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowym 2020.

Dzięki dotacji z FDS wynoszącej - 3 983 527 zł powiat chojnicki rozbuduje drogę Łąg - Złe Mięso. Projekt zakłada poszerzenie jezdni do 6 m, wykonanie nowej nawierzchni, przebudowę skrzyżowań i zjazdów, budowę ścieżki rowerowej oraz chodników i wyniesionego przejścia dla pieszych w Złym Mięsie.

Powiat Chojnicki w ramach FDS 2019 (II) otrzymał w sumie 7 843 680 zł. Dofinansowanie przeznaczono na przebudowę drogi na odcinku Chojnaty-Lichnowy oraz Chojnicy - Ogorzeliny.

Z kolei, miasto Chojnice dzięki dotacji z FDS 2020 wynoszącej 7 769 952,00 zł przebuduje ul. Gdańską w Chojnicach, od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową. Projekt przewiduje przebudowę chodnika, zatok autobusowych, oświetlenie ulicznego, kanalizacji deszczowej, wiaduktów kolejowych oraz budowę ronda i wysp spowalniających,  ścieżki rowerowej oraz wydzielenie pasa manewrowego pomiędzy pasami ruchu.

Chojnice w ramach FDS 2019 (II) otrzymały 3 263 120 zł dofinansowania na budowę ul. Czereśniowej i Winogronowej.


Ostatnio zmieniany: