| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich przekazał dziś Gabrieli Lisius, staroście powiatu wejherowskiego, umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych z FDS.  Samorządy z powiatu wejherowskiego otrzymają w 2020 roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 30 509 249 złotych .


Dzięki dotacji z FDS, wynoszącej łącznie 11 835 416 zł powiat wejherowski zrealizuje 7 inwestycji :

1. Remont drogi Choczewo-Łętowo
Wartość projektu – 1 500 000,00       
Środki własne – 750 000,00
Kwota dofinansowania – 750 000,00

2. Remont drogi powiatowej Kolkowo-Rybno na odcinku Kolkowo-Strzebielinek
Wartość projektu – 2 600 000,00       
Środki własne – 1 300 000,00
Kwota dofinansowania – 1 300 000,00

3. Przebudowa ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od skrzyżowania z ul. Łąkową do ronda przy ul. Młyńskiej
Wartość projektu – 3 600 000,00       
Środki własne – 900 000,00   
Kwota dofinansowania – 2 700 000,00

4. Rozbudowa drogi  w Kłębwie
Wartość projektu – 2 600 000,00       
Środki własne – 650 000,00   
Kwota dofinansowania – 1 950 000,00 (75,00%)

5. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno - Karczemki oraz w Kielnie poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia
Wartość projektu – 4 736 507,00    
Środki własne – 2 368 254,00
Kwota dofinansowania – 2 368 253,00

6. Przebudowa ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanału Łyskiego do ul. Łąkowej
Wartość projektu – 2 025 857,31    
Środki własne – 1 012 929,31
Kwota dofinansowania – 1 012 928

7. Przebudowa drogi powiatowej ul. Pomorskiej w Rumi na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Rotmistrza Pileckiego
Wartość projektu – 3 508 472,00    
Środki własne – 1 754 237,00
Kwota dofinansowania – 1 754 235,00

W ramach FDS 2020 dofinansowanie otrzymały również :
- miasto Wejherowo – 16 715 754 zł na:  budowę ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego w Wejherowie ( 9 253 547 zł ) oraz  budowę  łączącą ul. Strzelecką z  ul. Sucharskiego w Wejherowie (7 462 207 zł)
- gmina Wejherowo - 1 958 079 zł  na przebudowę ul. Klimka, ul Równej oraz ul. Handlowej w Gościcinie.
Ostatnio zmieniany: