| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, o charakterze użyteczności publicznej na 2020 rok. Nabór prowadzony będzie od 22 maja do 29 maja 2020 roku.

Zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, od 1 kwietnia 2020r. do 31 grudnia 2020 r. zwiększona została stawka dopłaty z Funduszu z 1,00 zł do 3,00 zł.

Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy epuap: ESP (skrytka ePUAP): /bntc34p17l/ezd.

Termin ostatecznego wpływu wniosków – 29 maja 2020 roku (wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie).

Wzór wniosku, instrukcja oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/ wi/fundusz-rozwoju-przewozow-autobusowych.html


Ostatnio zmieniany: