Uroczystość przekazania sprzętu dla OSP w Sztutowie oraz PSP w Nowym Dworze Gdańskim, 3 października 2019 r. Uroczystość przekazania sprzętu dla OSP w Sztutowie oraz PSP w Nowym Dworze Gdańskim, 3 października 2019 r.
| Wydrukuj

25 nowych, ciężkich i średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych otrzymają strażacy- ochotnicy z województwa pomorskiego. Koszt zakupu pojazdów to ponad 20 mln zł.

Wozy strażackie trafią do OSP działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jak i poza nim.
Samochody zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zakupy zostały również wsparte przez Krajowy Systemu Ratowniczo-Gaśniczy, Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zakłady ubezpieczeń i samorządy.

Samochody ratowniczo-gaśnicze o łącznej wartości blisko 400 mln zł trafią do jednostek OSP w całej Polsce.

– Jeszcze nigdy w historii do Ochotniczych Straży Pożarnych nie trafiła tak wielka pomoc. Obowiązkiem rządu jest ich wspieranie. Druhowie są pierwsi na miejscu zdarzenia, gdzie z poświęceniem walczą o ludzkie życie i zdrowie. Dlatego muszą mieć dostęp do nowoczesnego sprzętu. To inwestycja w nasze bezpieczeństwo – powiedział Maciej Wąsik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.