| Wydrukuj

Już  5 mld 200 mln zł trafiło na Pomorze w ramach różnych instrumentów tarczy antykryzysowej. To  m.in. wsparcie dla przedsiębiorców z ZUS, z urzędów pracy, Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiego Funduszu Rozwoju. Tarcza i program  Aktywności Społecznej Osób Starszych 2020 były tematem dzisiejszej konferencji prasowej Iwony Michałek, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej i Dariusza Drelicha, wojewody pomorskiego.

Ochrona miejsc pracy to dzisiaj priorytet. Robimy wszystko, żeby firmy otrzymywały wsparcie jak najszybciej to możliwe – powiedziała wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Iwona Michałek.

Jak podkreślił wojewoda Dariusz Drelich - przed tygodniem pomoc finansowa na Pomorzu wynosiła prawie 4 miliardy złotych, dziś ta kwota to już  5 mld 200 mln zł.  Liczę, że dzięki temu wskaźniki gospodarcze utrzymają się na dobrym poziomie. Przypomnę, że Pomorskie ma jeden z najniższych wskaźników zachorowalności na covid-19. Jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy centra diagnostyczne covid 19 drive-thru. Aktualnie jest ich pięć. To wszystko ma przełożenie na gospodarkę. Dzięki pomocy, wiele naszych firm przetrwało i udało się uratować miejsca pracy.

Z początkiem miesiąca Ministerstwo Rodziny rozpoczęło cykl regionalnych konferencji i spotkań z przedsiębiorcami, którzy otrzymali wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej.

Celem naszych wyjazdów jest podsumowanie realizacji wsparcia z tarczy antykryzysowej w poszczególnych województwach. Rozmawiamy z przedstawicielami firm na temat pomocy, jaką otrzymują, bieżącej sytuacji i potrzeb. Spotkamy się również z wojewodami, ponieważ chcemy bliżej przyjrzeć się sytuacji w regionach – dodała wiceminister Iwona Michałek, która podziękowała także wojewodzie za doskonałą współpracę w ramach polityki społecznej.

Miliardy na ochronę miejsc pracy
Z danych MRPiPS wynika, że do przedsiębiorców w całej Polsce trafiło już ponad 24,2 mld złotych. Na Pomorzu kwota osiągnęła poziom ponad 1,63 mld zł.
Przeznaczono:
•    Blisko 272 mln złotych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na ochronę prawie 65,5 tys. miejsc pracy
•    Prawie 508 mln złotych przyznanych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców
•    Ponad 170 mln złotych dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla firm i organizacji zatrudniających ponad 36 tys. osób
•    Blisko 200 mln złotych na świadczenia postojowe dla ponad 102,5 tys. osób
•    Zwolnienie ze składek ZUS na kwotę ponad 487 mln zł

Dotacja z programu ASOS dla 10 pomorskich beneficjentów
Wiceminister i wojewoda wręczyli także 10 promes organizacjom pozarządowym.

Otrzymały je: Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna (200 000 zł), Fundacja Wizja Rozwoju (100 000 zł), Stowarzyszenie "Jesteśmy dla Rakowca"(30 040 zł), Fundacja Progresja (66 295 zł), Fundacja Adaptacja (100 000 zł), Caritas Archidiecezji Gdańskiej (199 970 zł),  Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście (20 100 zł), Gdyńskie stowarzyszenie osób niesłyszących ich rodzin i przyjaciół Effetha (114 600 zł), Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice Akolada (107 625 zł), . Regionalne centrum Wolontariatu w Słupsku (85 770 zł)

Program  Aktywności Społecznej Osób Starszych wspiera włączenie sektora organizacji pozarządowych do działań w ramach polityki senioralnej. Cel programu to poprawa jakości i poziomu życia osób starszych, zagospodarowanie potencjału oraz umożliwienie aktywności społecznej seniorów

Na finansowanie Programu ASOS z budżetu państwa w latach 2015-2020 zostało przeznaczone łącznie 280 mln zł.  Od 2015 do 2019 z  terenu woj. pomorskiego dotacje otrzymało 85 projektów na ponad 8 mln zł.  Programy objęły ponad 20 tys. osób starszych, w tym ponad 2,5 tys. osób niepełnosprawnych  w starszym wieku. W 2020 r. wsparcie dostało 10 projektów na kwotę ponad 1mln zł. Projekty obejmują swoimi działaniami ponad 2 tys. osób starszych, w tym prawie 300 osób z niepełnosprawnością

W spotkaniu uczestniczyli także posłowie – Magdalena Sroka i Kazimierz Smoliński.


Ostatnio zmieniany: