| Wydrukuj

Decyzją Ministra Obrony Narodowej z 5 maja 2020 roku -  por. Jan Kowalczys ps. Śmiały został awansowany do stopnia kapitana. – Pamiętamy i czcimy pamięć o naszych bohaterach – podkreślił Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podczas uroczystości  w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wojewoda, w imieniu Prezydenta RP, wręczył także odznaczenia państwowe.

Jan Kowalczys ps. Śmiały
Jan Kowalczys urodził się 27 października 1927 r. w Rakliszkach. W 1944 r. złożył  przysięgę wojskową. Działał w okręgu nowogródzkim, służył  w 77 pułku piechoty Armii Krajowej (rusznikarz, łącznik przy dowódcy 2 kompanii rezerwowej). W sierpniu 1944 r. aresztowany przez NKWD. W trakcie śledztwa torturowany. Skazany, za działalność w AK na szkodę ZSRS, na 10 lat pozbawienia wolności i 5 lat pozbawienia praw publicznych. Zesłany na Sybir. Do 1950 r. był więźniem obozów w Lidzie, Mińsku, Orszy, Mołotowsku. Przymusowo uznany przez NKWD za obywatela ZSRS, karnie osiedlony w Norylsku. Do Polski wrócił w roku 1957, miał 30 lat.
W 1948 r. za szczególnie sumienną służbę w czasie wojny, został wyróżniony przez Rząd Polski w Londynie Medalem Wojska.  W Polsce, aż do emerytury w 1987 r., pracował w PKP jako maszynista. W 2001 r. został awansowany do stopnia podporucznika, a w 2012 r. otrzymał awans na stopień porucznika. Odznaczony m.in. – dwukrotnie Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Sybiraka, Odznaką Pamiątkową „Akcji Burza”.  Decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii z 29 maja 2020r.-  w uznaniu bohaterskiej postawy w walce z hitlerowskim i sowieckim najeźdźcom oraz  wybitnych zasług położonych dla realizacji celów Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, zarząd główny wyróżnił kpt. Jana Kowalczysa Kombatanckim Krzyżem Zasługi.

Odznaczeni (dwa Srebrne Krzyże Zasługi i  cztery Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości) zostali uhonorowani przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski, upamiętnianie prawdy historycznej i zasługi dla Niepodległej.Gośćmi uroczystości byli m.in. poseł Anna Fotyga, płk Andrzej Płocha, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, kmdr. Tomasz Laskowski, dowódca 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej i poseł Kacper Płażyński.


Ostatnio zmieniany: