| Wydrukuj

- Droga Czerwona, którą dzisiaj inicjujemy jest bardzo ważnym elementem naszej infrastruktury portowej(… ). Ta droga, mimo, że to tylko kilka km, to bardzo ważny symboliczny łącznik, dzięki któremu jeszcze sprawniej kontenerowce i statki będą mogły rozprowadzać towary po całym świecie – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji w gdyńskim porcie.  Prezesowi Rady Ministrów towarzyszy Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

Umowę dotyczącą Drogi Czerwonej podpisali dziś Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego i Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
- Ta chwila napawa mnie szczególną radością, bo to nie tylko spełnione obietnice rządu dotyczące połączenia Gdyni z tym rusztem komunikacyjnym, który budujemy. Tutaj na Pomorzu trzeba też wspomnieć o obwodnicy Trójmiasta i drodze S6 – podkreślił premier.

Droga Czerwona ma zapewnić bezpośrednie połącznie sieci dróg krajowych przez drogę ekspresową S6 z Portem Gdynia. Dwujezdniowa trasa ma prowadzić od portu do skrzyżowania ulicy Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta i ma zastąpić remontowaną Estakadę Kwiatkowskiego. Inwestycja zwiększy dostępność portu od strony lądu, a tym samym jego możliwości przeładunkowe. Szacowana łączna wartość budowy Drogi Czerwonej to ponad 1,5 miliarda złotych. Jej realizacja przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad jest zaplanowana na lata 2020-2028.
Środki na prace przygotowawcze dla Drogi Czerwonej zostały przewidziane w Programie Wieloletnim Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapewni on finansowanie w kolejnych latach dla inwestycji w nowe lotnisko przesiadkowe, nowe linie kolejowe w różnych regionach kraju i tak zwane inwestycje komplementarne. Program Wieloletni CPK jest już na ostatnim etapie uzgodnień na poziomie rządowym.

Podpisano także list intencyjny sprawie prac nad budową Portu Zewnętrznego w Gdyni (Adam Meller, prezes ZMPG S.A. i Waldemar Buda, pełnomocnik rządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego) i umowę współpracy między ZMPG S.A. i CPK  Adam Meller, prezes ZMPG S.A i Mikołaj Wild, prezes  zarządu CPK).

Port Gdynia pełni funkcję punktu węzłowego międzynarodowej sieci bazowej TEN-T. Znajduje się na wejściu korytarza Bałtyk–Adriatyk, którego przedłużeniem jest łącząca Gdynię ze Szwecją Autostrada Morska Gdynia–Karlskrona. Jego strategiczną inwestycją jest Port Zewnętrzny, którego budowa stała się koniecznością w obliczu rosnącej konkurencji rynkowej oraz wobec prognoz dotyczących między innymi popytu na przeładunki kontenerowe przewidujących wzrost w polskich portach morskich do poziomu około 9,5 miliona TEU w 2050 roku.

Budowa portu zewnętrznego jest przygotowywana w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Firmy będą partycypować w kosztach inwestycji, w zamian za prawo do prowadzenia działalności związanej z przeładunkiem towarów.

Ważną kwestią jest w szczególności budowa falochronów dla Portu Gdynia, która umożliwi wejście do portu statków o większym tonażu i będzie skoordynowana z powstaniem dodatkowego toru podejściowego do portu wojennego. Falochrony staną się także osłoną dla obecnie funkcjonującego wejścia do portu – ułatwią ruch statków handlowych przy Porcie Zewnętrznym, promów oraz statków wycieczkowych wchodzących do Portu Gdynia.

Istotne znaczenie dla trójmiejskich portów mają też planowane inwestycje kolejowe CPK na Pomorzu, w szczególności budowa nowej linii kolejowej CPK–Płock–Grudziądz–Gdańsk i modernizacja istniejących linii kolejowych przez Trójmiasto do Słupska. Czas przejazdu z Gdyni do Warszawy wyniesie 2 godziny 25 minut, a do CPK będzie o 15 minut krótszy.

 


Ostatnio zmieniany: