od lewej: Wojewoda Dariusz Drelich, minister Paweł Wdówik i Dariusz Majorek, dyrektor pomorskiego PFRON od lewej: Wojewoda Dariusz Drelich, minister Paweł Wdówik i Dariusz Majorek, dyrektor pomorskiego PFRON
| Wydrukuj

Programy i projekty Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Pomorskiem  to temat dzisiejszej konferencji prasowej Pawła Wdówika, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, wojewody Dariusza Drelicha i Dariusza  Majorka, dyrektora pomorskiego oddziału PFRON.

- Wspieranie osób słabszych w każdym aspekcie ich życia to nasza powinność i zobowiązanie. Nasza służba polega na pomocy i wspieraniu wszystkich obywateli (..) . Dziękuję organizacjom pozarządowym i samorządom za współpracę na rzecz osób z niepełnosprawnościami - podkreślił wojewoda Dariusz Drelich.

Województwo pomorskie w wielu dziedzinach jest liderem - zaznaczył minister Wdówik. - W ramach Opieki wytchnieniowej, tak oczekiwanej przez osoby niepełnosprawne, Pomorskie z Funduszu  Solidarnościowego otrzymuje 4 mln 600 tys. zł i jest liderem w Polsce, z kolei w ramach programu Asystent osobisty zajmuje 3 miejsce.

Pomorskie na rzecz osób niepełnosprawnych

•  Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników od kwietnia br:  1950 zł w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (150 zł więcej), 1200 zł w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (75 zł więcej), 450 zł w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (bez zmian)
-  zwiększenie dodatku dla osób z chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowym zaburzeniem rozwojowym, epilepsją oraz niewidomych: 1200 zł w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (wzrost o 600 zł),  900 zł w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (wzrost o 300 zł), 600 zł w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (bez zmian).

•  Wsparcie osób  niepełnosprawnych  w okresie pandemii
-  finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej (48 placówek / 1543 uczestników) i ZAZ (2 zakłady/ 116 pracowników) mimo okresowego zawieszenia działalności
- realizacja  programu pomocowego Rady Nadzorczej „Pomoc osobom  niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych  wywołanych chorobami zakaźnymi”.  Dodatkowe  500 zł miesięcznie dla osoby z niepełnosprawnościami ( łagodzące skutki zamknięcia placówek rehabilitacyjnych ), refundacja do 100 tys.  zł dla powiatu (do 50% kosztów) na działania pomocowe dla osób niepełnosprawnych
- realizacja  w 18 powiatach 48 programów  (15 mln 400 tys. zł ) prowadzonych przez 38 organizacji pozarządowych (wsparcie  8,5 tys. osób niepełnosprawnych ) . Organizacje prowadzące rehabilitację ciągłą mogą zrealizować część projektów w trybie zdalnym lub w terminie późniejszym bez ryzyka utraty dotacji

•  PFRON wspiera Ciebie  - Moduł III
-  7mln 755 tys. zł dla wszystkich powiatów ( pomoc dla 5149 osób  niepełnosprawnych, które w okresie od marca do maja nie mogły korzystać ze wsparcia w placówce)
- 11 tys. wniosków  o dofinansowanie ze środków PFRON (za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia do powiatowych centrów pomocy rodzinie )

Aktywizacja osób niepełnosprawnych w 2020 r.
- 1 miliard 220 milionów z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  dla  samorządów  wojewódzkich i powiatowych  na wsparcie  projektów z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej.

•  Wyrównywanie różnic
- Budżet 102 mln zł (oddziały PFRON zawierają umowy na realizację projektów).
- poszerzenie  możliwości  otrzymania dofinansowania na likwidację barier w urzędach gminy. Dotychczas o taką pomoc mogły się ubiegać jedynie starostwa powiatowe, placówki edukacyjne i środowiskowe domy pomocy.
- od  października 2019 roku w ramach programu w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomiono  nową formę wsparcia dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Pozwala ona otrzymać pieniądze  umożliwiające zakup i montaż wind, budowę szybu windowego, bezpiecznych dojść do windy lub do budynku mieszkalnego

• Aktywny samorząd
- wspieranie  samorządów  w działaniach podejmowanych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców (budżet 182 mln zł).
- zwiększenie dofinansowania do zakupu wózka o napędzie elektrycznym (do 25 tys. zł), sprzętu elektronicznego (do 24 tys. zł – w zależności od rodzaju niepełnosprawności), skutera o napędzie elektrycznym (do 7,5 tys. zł) oraz na pokrycie kosztów uzyskania  wykształcenia na poziomie wyższym (do 4 tys. zł miesięcznie), czy zapewnienia opieki dla osoby zależnej (do 300 zł miesięcznie).
- zmniejszenie o 10 proc.  udział uwłasnego przy ubieganiu się o zakup sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku, a do 25 proc. – udział własny przy zakupie skutera o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego.

• Ulgi we wpłatach na PFRON
- wprowadzenie  ulgi w regulowaniu należności z tytułu wpłat obowiązkowych przez odroczenie terminu płatności lub rozłożenie jej na raty. Do 3 lipca br. wpłynęły  do Funduszu 1132 wnioski od pracodawców z prośbą o udzielenie ulgi we wpłatach na PFRON

Po konferencji prasowej minister i szef pomorskiego oddziału PFRON spotkali się z przedstawicielami organizacji pozarządowych.


Ostatnio zmieniany: