| Wydrukuj

Corocznie staż w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbywa ok. 20 osób. Cześć z nich decyduje się, przechodząc proces naboru na wolne stanowiska pracy, związać na stałe zawodową drogę z naszym urzędem, W tym roku po raz pierwszy - w oparciu o umowę z Fundacją „ZnajdźPomoc” -  staż odbywają także osoby niepełnosprawne - 8 pań i 2 panów.  Serdecznie witamy w naszym gronie!

Nowi stażyści w Oddziale ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców poznają w praktyce zasady legalizacji pobytu na terytorium RP, a także funkcjonowanie i realizowanie zadań administracji publicznej. Z kolei w Kancelarii Ogólnej Biura Logistyki uczą się obiegu dokumentacji, w tym instrukcji kancelaryjnej. W Oddziale ds. Budownictwa Specjalnego Wydziału Infrastruktury wdrążają się w tematykę zadań, kompetencji i dokumentacji oddziału.

Zasady odbywania stażu w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim - kliknij


Ostatnio zmieniany: