Wydrukuj tę stronę
|

Już ponad 100 tysięcy osób złożyło wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Mój prąd”. To program finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV), czyli miliard złotych na rozwój przydomowych źródeł energii odnawialnej (np. niewielkiej elektrowni słonecznej). Nadal można składać wnioski przez Internet.

Bez napięcia
5 tysięcy zł - nawet na takie dofinansowanie mogą liczyć ci, którzy wezmą udział w programie. Oferowane dofinansowanie - w formie dotacji - pokrywa do 50% kosztów kwalifikowanych montażu i zakupu mikroinstalacji. Wnioski można składać przez Internet – wystarczy mieć profil zaufany.

Chcesz otrzymać dofinansowanie?
Krok 1: Kup i zamontuj mikroinstalację fotowoltaiczną.
Krok 2: Poczekaj na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego.
Ważne! Instalacja nie może być przyłączona przed 23 lipca 2019 r.
Krok 3: Podpisz umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej.
Krok 4: Złóż przez Internet wniosek o dofinansowanie

Działaj na GOV.pl
Aby złożenie wniosku poszło gładko, warto wcześniej przygotować elektroniczne wersje odpowiednich dokumentów:
•    kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Powinna być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
•    dowodu zapłaty faktury/oświadczenia o dokonanej wpłacie,
•    zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
•    oświadczenia o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).
Gdy wszystkie dokumenty są już przygotowane, można przechodzić do działania. E-usługę Skorzystaj z programu „Mój prąd” znajdziecie na portalu www.gov.pl. Aby trafić do niej najszybciej, warto skorzystać z wyszukiwarki.

Będąc na stronie e-usługi, postępujcie według tych wskazówek:
1.    Kliknij przycisk Złóż wniosek o dofinansowanie.
2.    Zaloguj się (profilem zaufanym lub jeśli masz – e-dowodem).
3.    Wypełniej wniosek, uzupełnij dane kontaktowe. Upewnij się, że w swoim wniosku podałeś poprawny e-mail. To na ten adres otrzymasz potwierdzenie podjętej decyzji.
4.    Dołącz wymagane załączniki.
5.    Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie (profilem zaufanym lub jeśli masz – e-dowodem).
6.    Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami.
7.    Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę na koncie Mój GOV i na podany we wniosku adres e-mail.

WAŻNE! Po wysłaniu wniosku nie można go edytować, ani podmieniać w nim załączników.

W ostatnim czasie do e-usługi dodaliśmy jeszcze jedno udogodnienie – możliwość złożenia wniosku przez pełnomocnika.
Jeśli chcecie skorzystać z tej możliwości, wzór pełnomocnictwa znajdziecie na stronie mojprad.gov.pl. Jego skan dołączcie do elektronicznego wniosku.

Nie tylko dla siebie
Udział w programie „Mój prąd” to nie tylko możliwość otrzymania dofinansowania, ale przede wszystkim ważny krok w stronę poprawy jakości powietrza, którym oddychamy.
Do tej pory, dzięki programowi, zredukowaliśmy już emisję dwutlenku węgla o 234 086 400 kg/rok!
Czekamy na kolejne wnioski. Do rozdysponowania nadal jest ponad 740 milionów złotych.

Więcej informacji na mojprad.gov.pl


Ostatnio zmieniany: