| Wydrukuj

Dziś mijają 103 lata od osadzenia komendanta Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego w więzieniu w Gdańsku przy ul. Schiesstange (dzisiejszy Areszt Śledczy przy ul. Kurkowej). Uwięzienie było następstwem odmowy przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier.

Wspominamy gdański epizod Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego, epizod ich i naszej polskiej drogi do niepodległości. Wspominając Józefa Piłsudskiego i jego towarzysza, nie zapominamy też o ważnych, drugoplanowych bohaterach tamtych dni. Polakach z Gdańska, którzy głośno protestowali, wiedząc, że w przyfrontowym mieście jakim był wówczas Gdańsk, Piłsudskiemu groziła śmierć. (…) Spotykając się w tym miejscu dzisiaj, dziękuję wszystkim przybyłym i organizatorom rocznicowych uroczystości. Dzięki temu możemy być silni pamięcią, a to przecież tak ważny element umacniania naszej wspólnoty. Udowadniamy, że historia to żywy element naszej tożsamości, że naszą powinnością jest umacnianie tradycji i przekazywanie tych wartości następnym pokoleniom. Stojąc tutaj pokazujemy, że pamiętamy - mówił podczas uroczystości rocznicowych Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.


Ostatnio zmieniany: