| Wydrukuj

44 gminy i powiaty z województwa pomorskiego zgłosiły się do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020", który realizowany jest w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Łączna kwota, która trafi do beneficjentów to  4 619 640,96 zł. Otrzymają ją wszystkie samorządy, które przystąpiły do programu.

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podpisał dzisiaj odpowiednie umowy.

Główny cel programu to wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej będzie realizowane w trzech formach: w ramach pobytu dziennego, pobytu całodobowego oraz poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa, oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Pełna lista beneficjentów :

opieka wytchnieniowa 2020 - wyniki


Ostatnio zmieniany: