| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski wyraża zadowolenie z faktu , że obchody 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej na Westerplatte zostaną zorganizowane przez Wojsko Polskie. Decyzja ta powoduje, iż uroczystości będą miały charakter państwowy.
Obowiązkiem każdego z nas jest współpraca na rzecz uhonorowania żołnierzy z Westerplatte, żołnierzy broniących niepodległości Rzeczpospolitej, a także wszystkich ofiar tej okrutnej wojny.

Pierwszeństwo w tym na Westerplatte ma Wojsko Polskie.

Wojewoda Pomorski nie zgadza się z zarzutem Prezydent Miasta Gdańska, iż organizacja obchodów wybuchu II Wojny Światowej przez Wojsko Polskie jest nieuszanowaniem stanu prawnego terenów na Westerplatte.

 

 

Informacja w sprawie toczącego się postępowania administracyjnego :

Postępowanie administracyjne o wydanie decyzję na realizację inwestycji na Westerplatte toczy się zgodnie z przepisami prawa. Do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wpłynął wniosek Muzeum II Wojny Światowej dotyczący realizacji części inwestycji budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 (obejmujący działkę nr 68), w zakresie: oczyszczenia powierzchni z materiałów niebezpiecznych i wybuchowych, badań archeologicznych, badań geologicznych, budowy postumentu z tablicą informacyjną.
Wojewoda Pomorski wszczął postępowanie , w ramach którego wystąpił o opinię do Marszałka Województwa, Prezydenta Miasta Gdańska oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku (zgodnie z art. 4 ust. 5 Ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku). Podmioty te wydają opinię w terminie 21 dni (od dnia otrzymania wniosku). W myśl art. 4 ust 7. specustawy, niewydanie ww. opinii w tym terminie będzie równoznaczne z niezgłoszeniem zastrzeżeń do wniosku. Zgodnie art. 28. 1. ustawy wojewoda , na wniosek inwestora uzasadniony interesem publicznym, nadaje decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 ‒ Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie zaś z art.19.1 specustawy, z dniem kiedy decyzja stanie się ostateczna nieruchomości przeznaczone na inwestycje w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 ‒ Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zostaną oddane inwestorowi w nieodpłatne użytkowanie.