| Wydrukuj

Przypominamy, że do 28 sierpnia br. samorządy miejskie mogą  składać wnioski o dofinansowanie projektów na zagospodarowanie wód opadowych. Do podziału jest 60 mln zł.  Wnioski należy składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zarówno w formie papierowej, jak i online.

Więcej informacji o naborze. – kliknij.

Poziom współfinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi maksymalnie 85 procent wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Pozostałą kwotę musi uzupełnić samorząd.

W poprzednich naborach samorządy realizowały wiele ciekawych projektów. Jako przykład można podać gdyńską inwestycję, gdzie w miejsce istniejących zasklepionych boisk powstaną boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią, przepuszczalną dla wody. Projekt umożliwi infiltrację wód opadowych do gruntu, zwiększając efektywność funkcjonowania sieci kanalizacji deszczowej.

Zatrzymywanie wody opadowej jest skuteczną metodą przeciwdziałania suszy na terenach leżących poza dolinami rzek, czyli na obszarze ponad 90% powierzchni Polski. Dlatego należy zatrzymywać jak najwięcej wody opadowej na terenach miejskich i odpowiednio ją zagospodarować.


Ostatnio zmieniany: