| Wydrukuj

Od 14 do 15 września br.w rejonie kanału Wisły Śmiałej w Gdańsku, wyspecjalizowana jednostka Flotylli Obrony Wybrzeża przeprowadzi akcję przemieszczenia i neutralizacji 2 niemieckich min GC. 

Na czas działań wyznaczono strefę bezpieczeństwa, w której okresowo obowiązywać będą ograniczenia i zakazy:

•    10730 m dla kapiących się – zakaz kąpieli (obszar wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej na odcinku: od Gdańsk Brzeźno – Park Brzeźnieński im. J.J. Haffnera do miejscowości Mikoszewo gmina Stegna- Rezerwat „Mewia Łacha” włącznie
•    1400 m dla urządzeń precyzyjnych, aparatury pomiarowe
•    2100 m dla nurków w wodzie – zakaz prowadzenia wszelkich prac podwodnych;
•    1000 m dla statków – zakaz przepływu, kotwiczenia i uprawiania rybołówstwa
•    500 m dla ludzi i zwierząt gospodarczych: strefa rażenia odłamkami – zakaz przebywania ludzi i zwierząt gospodarczych poza pomieszczeniami zamkniętymi (na lądzie i wodzie, wzdłuż biegu kanału Wisły Śmiałej)

Apelujemy o stosowanie się do obostrzeń, które będą obowiązywały w dniu przeprowadzania neutralizacji min oraz stosowania się do poleceń służb, biorących udział w zabezpieczeniu przebiegu operacji ich zniszczenia.

Miny zostały zlokalizowane podczas kontrolnych pomiarów hydrograficznych wykonywanych przez Urząd Morski w Gdyni. Są to niekontaktowe niemieckie miny morskie z okresu II wojny światowej.
Operację  neutralizacji min koordynuje Urząd Morski w Gdyni ( działania na morzu) oraz Pomorski Urząd Wojewódzki (działania w strefie brzegowej). Bezpośrednim wykonawcą przedsięwzięcia jest wyspecjalizowana jednostka Marynarki Wojennej z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża – Grupa Nurków Minerów 13 dTR.

Przeprowadzenie akcji będzie zaależało od warunków pogodowych. Termin zapasowy : 21-25 września.


Ostatnio zmieniany: