| Wydrukuj

O godzinie 11.30 zakończono neutralizację drugiego obiektu, a jednocześnie całą dwudniową operację, związaną z usuwaniem obiektów niebezpiecznych z Wisły Śmiałej- poinformował Urząd Morski w Gdyni. Grupa Nurków Minerów 8. Flotylii Obrony Wybrzeża zneutralizowała zalegające w kanale Wisły miny z II wojny światowej. Operację koordynował Urząd Morski w Gdyni (działania na morzu) i Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku (działania w strefie brzegowej).

Miny zostały zlokalizowane podczas kontrolnych pomiarów hydrograficznych, wykonywanych przez pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni (Wydział Pomiarów Morskich). To niekontaktowe niemieckie miny morskie z okresu II wojny światowej (długość -  ok. 220 cm, średnica 70 cm, masa ok. 1000 kg, materiał wybuchowy – heksanit). Pierwsza mina zalegała na głębokości 7,7 m, druga na głębokości 4,1 m.

Przypomnijmy, że to druga w tym roku tego typu akcja. Pierwsza odbyła się w czerwcu – kliknij


Ostatnio zmieniany: