| Wydrukuj

Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisała Program „Wspieraj Seniora” 2020. Cel to  zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy podczas epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Realizacja programu polega w szczególności na dostarczeniu Seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Gmina może otrzymać dotację celową na realizację działań przewidzianych w programie, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Gmina może finansować realizację usługi wsparcia dla osób objętych programem od 1 października 2020.

Szczegóły - https://uwgdansk.bip.gov.pl/komunikaty-wps/informacja-o-rozpoczeciu-programu-wspieraj-seniora-na-rok-2020.html

Przewodnik po realizacji programu Wspieraj Seniora w gminach - kliknij

Program Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów w pytaniach i odpowiedziach - kliknij

Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu Wspieraj Seniora - kliknij

 


Ostatnio zmieniany: