| Wydrukuj

Od początku 2021 r. obywatele Wielkiej Brytanii oraz członkowie ich rodzin mieszkający w Polsce będą mogli składać wnioski o wydanie nowych dokumentów pobytowych. Będą one potwierdzały korzystanie z uprawnień beneficjenta Umowy Wystąpienia przy przekraczaniu granic i podczas pobytu w Polsce.

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską o północy 31 stycznia 2020 r. na podstawie Umowy Wystąpienia. Dokument ten zawiera przepisy regulujące zasady pobytu obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce ustanawiając m.in. okres przejściowy obowiązujący do 31 grudnia 2020 r. W jego trakcie zasady pobytu oraz pracy obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin w Polsce pozostają bez zmian.
Szczegóły na stronie Urzędu Do Spraw Cudzoziemców - https://udsc.gov.pl/brexit-pobyt-obywateli-wielkiej-brytanii-po-okresie-przejsciowym/
English version
- https://udsc.gov.pl/en/brexit-stay-of-british-citizens-after-the-transition-period/

 


Ostatnio zmieniany: