| Wydrukuj

Sto lat temu Święto Niepodległości obchodzone było 14 listopada. Naczelny Wódz Józef Piłsudski, po uroczystej mszy świętej w katedrze św. Jana, otrzymał na Placu Zamkowym buławę marszałkowską. W akompaniamencie salw artyleryjskich, buławę Marszałkowi Polski wręczył bohater dopiero co zakończonej wojny z bolszewicką Rosją, najmłodszy kawaler orderu Virtuti Militari, szeregowiec Jan Wężyk. Przypomnijmy, że święto 11 listopada, ustanowione 23 kwietnia 1937 roku, zostało w 1945 roku zdelegalizowane i przywrócone dopiero wraz z upadkiem sowietyzmu w 1989 roku.

Jednak obecne okoliczności społeczne i gospodarcze wynikające z szalejącej na całym świecie pandemii są tak szczególne i groźne, że obok pamięci o Zwycięskim Naczelniku Państwa, Zaślubinach Polski z Morzem czy Cudzie nad Wisłą skupiamy się na cierpieniach, które przeżywamy tu i teraz.

Choć rzesza pracowników służby zdrowia, społeczne i kościelne organizacje wspomagające, wojsko, policja i cała administracja państwowa z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem, pracuje nad ratowaniem każdego zdrowia i życia, to nadal nadzwyczajne okoliczności wywołują pytania o sens tych cierpień.

To czas na odwołanie się do mędrca, świętego Jana Pawła II:

"Cierpienie jest w świecie również po to, żeby wyzwolić w nas miłość, ów hojny i bezinteresowny dar z własnego "ja" na rzecz tych, których dotyka cierpienie" (List apostolski Salvifici Doloris, 1984 r.)

I trzydzieści trzy lata temu, jeszcze w narodowej niewoli, mówił do nas o tym na Zaspie: "Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To nas wyróżnia." (Homilia, Gdańsk, 1987 r.) Wielu z nas słuchało tego wezwania osobiście.

Pozwólcie Drodzy Pomorzanie przekazać Wam przekonanie, że słowa naszego Patrona są najgłębszą prawdą o Naszej duchowości.
Jestem przekonany, że i obecnie Gdańszczanie i wszyscy Pomorzanie pozostaną wierni cudowi, którym zadziwili cały świat – wzajemnej solidarności w trosce o Ojczyznę!

Dariusz Drelich
Wojewoda Polski


Fot. Mundur i buława Marszałka Józefa Piłsudskiego przechowywane w Pałacu Belwederskim


Ostatnio zmieniany: