| Wydrukuj

Przypominamy - wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Start rodzice uczących się dzieci mogą składać do końca listopada. „Dobry Start” to 300 złotych, które przysługuje jednorazowo na każde uczące się dziecko. W tym roku do otrzymania świadczenia uprawnionych jest 4,5 mln uczniów, a roczny koszt wypłaty wyprawek to ok. 1,4 mld złotych. W tegorocznej edycji programu przyznano już ponad 4 miliony świadczeń.

Ponad 4 miliony przyznanych świadczeń
Z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że zdecydowana większość uprawnionych do świadczenia uczniów już otrzymała wsparcie. Przyznano już ponad 4 miliony świadczeń.
Z danych resortu rodziny wynika, że od 1 lipca, od kiedy można było składać wnioski o przyznanie świadczenia, wpłynęło ich ponad 3,14 mln, z czego zdecydowana większość – 2,24 mln –drogą elektroniczną.

Ważne terminy i zasady składania wniosków
Rodzice, którzy chcą skorzystać ze wsparcia z programu mają czas na złożenie wniosku do końca listopada.
Wniosek o świadczenie z programu można składać drogą elektroniczną – przez stronę empatia.mpips.gov.pl, portal PUE Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej – oraz w formie tradycyjnej, bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Komu przysługuje świadczenie?
Świadczenie Dobry Start pierwszy raz wypłacono w 2018 roku. Przyznawane jest jednorazowo na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 roku życia. Wsparcie przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Od początku funkcjonowania programu do rodzin trafiło już 2,67 mld zł.


Ostatnio zmieniany: