| Wydrukuj

Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań z Gdańska oraz Stowarzyszenie im. św. Faustyny Fides z Malborka otrzymały dofinansowanie w dodatkowym konkursie ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” - edycja 2020 r.

Organizacje dofinansowane w dodatkowej edycji konkursu powinny niezwłocznie przesłać do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRiPS  (ul. Nowogrodzka 1/3/5  00-513 Warszawa) wypełnione dokumenty:
•    oświadczenie, że organizacja akceptuje przyznaną kwotę dotacji,
•    oświadczenie, że na realizację projektu wybranego w konkursie ofert Oferent nie otrzymał dotacji z innych źródeł (nie dotyczy to zadeklarowanego wkładu własnego pochodzącego z innych źródeł),
•    oświadczenie, że Oferent zapewni na realizację projektu środki finansowe z wkładu własnego określonego w ofercie,
•    2 egzemplarze wypełnionej umowy
•    2 egzemplarze uaktualnionego kosztorysu i harmonogramu (jeśli kwota dotacji została zmieniona).

Szczegóły - https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-drugiego-dodatkowego-konkursu-pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym-edycja-2020


 


Ostatnio zmieniany: