| Wydrukuj

622 466 634, 27 zł dla województwa pomorskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W tym 237 065 915,27 zł w ramach części wnioskowej. Do samorządów w całej Polsce trafi w sumie 12 mld złotych.  Fundusz Inwestycji Lokalnych był tematem dzisiejszej konferencji prasowej Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha.

Zakup ambulansu drogowego typu C oraz sprzętu medycznego dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich sp. z o.o., modernizacja i wyposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego w Szpitalu Miejskim w Miastku,  przebudowa oczyszczalni ścieków w Przyborzycach, przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Łebie, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Czersk – sołectwa Rytel, Gutowiec, Złotowo, Malachin i Mosna, budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Borzytuchomiu, modernizacji stacji uzdatniana wody w Kłącznie, budowa kanalizacji sanitarnej w Pobłociu, przebudowa drogi Karsin – Wdzydze Tucholskie, przebudowa 4 odcinków 5 dróg gminnych wraz z przebudową wiaduktu nad linią kolejową Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny, rozbudowa przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz salą sportowo-rozwojową w Rakocinie, budowa przedszkola z biblioteką i czytelnią oraz hali sportowej w Grabowie Kościerskim, budowa przedszkola z 8 oddziałami w gminie Kosakowo, utworzenie przedszkola i żłobka w Damnicy, budowa przedszkola w Skórczu, budowa hali sportowej przy SP nr 8 w Starogardzie Gdańskim, przebudowa świetlicy wiejskiej na potrzeby Klubu Seniora i Klubu Strażaka w Piecach, budowa i wyposażenie domu sołeckiego dla OSP w Sasinie, termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku. To tylko niektóre inwestycje, które zostaną zrealizowane w ramach kolejnego etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Głównym celem programu jest przekazanie impulsu do dynamicznego rozwoju we wszystkich regionach Polski. To szczególnie ważny instrument podczas walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19.

Do Pomorskiego trafi z budżetu państwa w sumie 622 466 634, 27 zł.

A to nie koniec, bo przed nami drugi nabór w części konkursowej. O tym, ile środków trafi do Pomorskiego w ramach części konkursowej poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. To kolejne pieniądze dla naszego regionu. Latem, w ramach pierwszego etapu programu, przekazano środki wszystkim gminom i powiatom.

Informacja o rozstrzygnięciu I tury:
www.gdansk.uw.gov.pl/4520-fundusz-inwestycji-samorzadowych-385-mln-zlotych-dla-pomorza

W sumie, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci samorządom 12 mld złotych:

•    6 mld (środki trafiły latem do wszystkich gmin i powiatów w Polsce)
•    6 mld (środki przydzielane w ramach konkursu – trzeba złożyć wniosek), w tym:
4,35 mld (nabór do 30.09.2020 – właśnie rozstrzygnięty)
1,65 mld (nabór wkrótce)

Dodatkowo, rząd przekazał 250 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin, na terenie których funkcjonowały PGR-y.

Na co przeznaczymy przyznane właśnie środki?

Kolejny zastrzyk pieniędzy z budżetu państwa -  237 065 915,27 zł - pozwoli nam zrealizować kolejne ważne lokalne inwestycje. Pełna lista zadań sfinansowanych z części konkursowej dla województwa w załączniku.

Dzięki przyznanym w I turze środkom zrealizowano m.in. budowę tunelu w Wejherowie. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich w miniony piątek uczestniczył w oficjalnym otwarciu inwestycji. Przedsięwzięcie, rozpoczęte w czerwcu 2017 roku, kosztowało 40 mln zł, z czego na realizację tunelu Wejherowo otrzymało z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2, 28 mln zł.

Wykonano:
•    wiadukt kolejowy o szerokości 50 m (tunel pod torami kolejowymi),  po którym biegną tory kolejowe( Gdańsk Główny – Stargard Szczeciński - linia nr 202)
•    miejsca postojowe dla samochodów - 229 + 8 miejsc taxi
•    miejsca dla rowerów - 80
•    ścieżkę  rowerową – 1 223 m
•    chodniki -  2 811m
•    drogi – 2 km
•    zatoki autobusowe – 5 .
•    windy - 2
•    skrzyżowania - 5 (przebudowa)
•    sieci podziemne: m.in. wodociągową, sanitarną, gazową, kanalizację deszczową, sieć teletechniczną (przebudowa)
•    oświetlenie, monitoring, sygnalizację świetlną na Rondzie Solidarności.

Zrealizowano już również inwestycję w Czarnem – remont dachu Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka”. Koszt prac w całości został pokryty z FIL. W sumie, gmina Czarne otrzymała w I naborze 824 683 zł rządowego wsparcia.

4,35 mld na inwestycje lokalne w gminach, powiatach i województwach

Podczas letniej odsłony programu środki przydzielano regionom algorytmicznie. Wówczas wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymały rządowe wsparcie. W ramach kolejnej odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadanie. Nabór tych wniosków trwał do 30 września 2020 roku.

Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – impuls inwestycyjny dla samorządów w czasie pandemii

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To ogromny impuls inwestycyjny dla regionów.

Gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały już 6 mld zł w ramach pierwszego etapu programu. Dzięki temu samorządy mogły rozpocząć realizację ważnych inwestycji, m.in.  budowę i renowację dróg, modernizację i doposażenie szpitali oraz przychodni czy remonty szkół.

Drugi etap konkursu to kolejne 6 mld złotych na inwestycje ważne dla mieszkańców. To droga zrównoważonego rozwoju. FIL w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.

Pełna lista zadań sfinansowanych z części konkursowej dla województwa w załączniku.


Ostatnio zmieniany: