| Wydrukuj

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedłużyło terminy naboru wniosków w ramach programów resortowych „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Terminy naboru wniosków:
1. Gmina/powiat składa wnioski w ramach programów do wojewody -  do 8 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu). Pierwotny termin - 31 grudnia 2020 r.
2. Wojewoda sporządza i przekazuje wnioski wraz z listą rekomendowanych wniosków Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej – do 29 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu). Pierwotny termin - 20 stycznia 2021 r.

Termin rozpatrzenia wniosków
Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów do 12 lutego 2021 r. Pierwotny termin – do  5 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje -
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1154,komunikat-w-sprawie-wydluzenia-terminow-naboru-wnioskow-w-ramach-programow-resortowych-mrips-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021-oraz-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021

 


Ostatnio zmieniany: