| Wydrukuj

Do końca stycznia gminy mają czas na zgłoszenie się do nowej edycji programu Opieka 75+, dzięki któremu poprawia się dostępność do usług opiekuńczych, także specjalistycznych. Gminy, które przystąpią do programu mogą liczyć na dofinansowanie kosztów realizacji zadania (świadczenie usług opiekuńczych).

Celem programu jest rozwój oraz poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych, a także pozostających w rodzinach, będących w wieku 75 lat i więcej.

Program adresowany jest do gmin miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców.

Dofinansowanie dla gmin
Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 50 proc. przewidywanych kosztów realizacji zadania.

W ramach programu gmina może skorzystać z dofinansowania na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli:
•    dane świadczenie realizuje samodzielnie tj. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej, urzędu gminy lub innych gminnych jednostek organizacyjnych (zatrudnionych na umowę o pracę) lub
•    zleca realizację przedmiotowego zadania organizacjom pozarządowym lub
•    kupuje usługi opiekuńcze od podmiotów sektora prywatnego

W 2021 r. pieniądze z programu mogą być przeznaczone na:
•    dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2021;
•    dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2020 te usługi nie były świadczone;
•    dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Ważne terminy
Gminy na złożenie zapotrzebowania (Wydział Polityki Społecznej PUW w Gdańsku) mają czas do 31 stycznia br.
Wojewoda do 12 lutego br. prześle zapotrzebowanie do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.


Ostatnio zmieniany: