| Wydrukuj

Przypominamy, że do piątku (22 stycznia br.) składać można oferty w ramach programu Od zależności ku samodzielności.

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać listem poleconym do Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  (do 22 stycznia 2021 r., liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć w Zespole Obsługi Klienta PUW w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, wejście IV-B  (parter).

Pliki do pobrania - https://uwgdansk.bip.gov.pl/komunikaty-wps/komunikat-w-sprawie-otwartego-konkursu-ofert-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci-2021.html

 


Ostatnio zmieniany: