| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

Podstawa prawna - art. 15 ust. 2d Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 105)

Szczegółowe informacje,  formularz i klauzula RODO do pobrania w załączeniu.


Ostatnio zmieniany: