Wydrukuj tę stronę
|

Z udziałem Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha odbyła się konferencja online inaugurująca Narodowy Spis Powszechny w województwie pomorskim.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 przeprowadzony zostanie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
Spis jest obowiązkowy i będzie realizowany za pomocą interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Wojewoda pełnić będzie funkcję Wojewódzkiego Komisarza Spisowego.

Metody uzupełniające - to spis telefoniczny lub bezpośrednio przez rachmistrza spisowego.

Obowiązkiem spisowym będą objęte:

- osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;

- mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:
-urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
-urzędy wojewódzkie,
-urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

Więcej: Narodowy Spis Powszechny 2021