| Wydrukuj

Do 16 kwietnia br. można składać wnioski w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2021 r. Projekty mogą być realizowane przez samorząd terytorialny szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

Wnioski należy przesłać listem poleconym lub złożyć osobiście do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (do 16 kwietnia 2021 r., liczy się data stempla pocztowego).

Szczegóły i pliki do pobrania – kliknij


Ostatnio zmieniany: