| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski skierował, za pośrednictwem Rady Miasta Gdańska, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na uchwałę Nr XXXIII/844/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon alei Hallera i Jantarowej II w mieście Gdańsku.

Skarga z uzasadnieniem – w załączeniu.


Ostatnio zmieniany: