| Wydrukuj

O osiemnaście nowych wozów ratowniczo - gaśniczych, o łącznej wartości 13 712 000 zł, wzbogacą się  w tym roku Ochotnicze Straże Pożarne w Pomorskiem.

Zakupy samochodów  - dofinansowanie:
• NFOŚiGW / WFOŚiGW –2 140 000 zł
• dotacji KSRG –2 548 000 zł
• dotacji MSWiA –662 000 zł
• środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych – 240 000 zł

Lista OSP, do których trafią samochody – w załączeniu.

W całej Polsce, w 2021 roku,  do OSP  trafi łącznie 314 samochodów ratowniczo-gaśniczych (ok. 244 mln zł). W większości będą to najbardziej uniwersalne – średnie samochody ratowniczo-gaśnicze.

W latach 2016-2020 pomorskie PSP i OSP otrzymały 31 093 070,00 zł na nowe auta (PSP 53 samochody -  9 147 630 zł, OSP 94 samochody - 21 945 440  zł).    
    
    
    
    


Ostatnio zmieniany: