| Wydrukuj

Można już składać wnioski w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Wnioski należy przesłać na adres:
 Wydział Polityki Społecznej PUW w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80- 810 Gdańsk
(z dopiskiem na kopercie: Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”) lub złożyć osobiście.

Terminy naboru:
•    gmina/powiat składa wniosek do wojewody (załącznik nr 1 do programu)
– moduł I ‒ od 4 maja 2021 r. do 17 czerwca 2021r
•    moduł II ‒ od 4 maja 2021 r. do 30 września 2021r.

 Wojewoda przekazuje listę rekomendowanych wniosków ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (załączniki nr 2 i 3 do programu)
•    modułu I ‒ do 16 lipca 2021 r.  (decyduje data wpływu do wojewody)
•    moduł II ‒ w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku od gminy/powiatu
 
Termin rozpatrzenia wniosków
Ostateczne  zatwierdzenie wniosków należy do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
•    moduł I oraz moduł II ‒ w terminie  21 dni od daty wpływu wniosku od wojewody.

Szczegółowe informacje:
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1219,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-centra-opiekunczo-mieszkalne


 


Ostatnio zmieniany: