| Wydrukuj

Z Pomorskiego, w kategorii Gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców, do finału zakwalifikowała się Gdynia. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało wyniki finałowego etapu konkursu Samorząd PRO FAMILIA 2021.

Ostateczne wyniki poznamy 13 maja br. podczas konferencji V4+ COALITION PRO FAMILIA. Tytuł zostanie przyznany w 5 kategoriach: Gmina wiejska, Gmina miejsko-wiejska, Gmina miejska do 20 tys. mieszkańców, Gmina miejska od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców, Gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców. Minister rodziny przyzna także 3 specjalne wyróżnienia.

Spośród nadesłanych zgłoszeń do drugiego etapu konkursu zostało zakwalifikowanych po 10 samorządów z najwyższą liczbą punktów w każdej z pięciu kategorii (pod względem wielkości gminy). W ankiecie samorządy udzielały odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. nakładów budżetowych na politykę rodzinną, korzystania z rządowych programów skierowanych do rodzin, czy przyznawanych we własnym zakresie uprawnień i stypendiów.  W kolejnym etapie analizowane były również osiągnięcia w realizacji długofalowej strategii działań w ramach polityki prorodzinnej. Na podstawie sumy punktów z pierwszego i drugiego etapu Kapituła Konkursu zarekomendowała po 3 samorządy w każdej kategorii.

źródło - https://www.gov.pl/web/rodzina/znamy-finalistow-konkursu-samorzad-pro-familia-2021

 


Ostatnio zmieniany: