| Wydrukuj

Kwiaty pod pomnikiem Walki i Męczeństwa na terenie byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu Stutthof , w imieniu Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha, złożył Tomasz Gieszcz, dyrektor jego biura.

Z ogólnej liczby około 110 000 więźniów około 24 600 przeniesiono do innych obozów koncentracyjnych. W wyniku zastosowania bezpośrednich metod uśmiercania więźniów, wytworzonych ekstremalnych warunków bytowych, chorób, braku opieki lekarskiej oraz ciężkiej pracy, zwłaszcza w podobozach, a także w wyniku ewakuacji obozu - liczbę ofiar szacuje się na około 63 000 do 65 000. Wśród nich około 28 000 to więźniowie narodowości żydowskiej. Około 23 000 zmarłych więźniów to ofiary obu ewakuacji KL Stutthof - czytamy na stronach Muzeum Stutthof w Sztutowie.


Ostatnio zmieniany: