| Wydrukuj

Opieka medyczna, społeczna i psychologiczna dla osób opuszczających zakłady karne oraz pomoc w leczeniu uzależnień czy poszukiwaniu pracy  - to główne tematy dzisiejszego posiedzenia komisji programowej Terenowej Rady ds. Readaptacji i Pomocy Skazanym dla okręgu gdańskiego. W spotkaniu uczestniczył Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Przypomnijmy, że Wojewoda Pomorski w sierpniu ub. r. powołał do życia Terenową Radę ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Gdańskiego na kadencję 2020-2024. W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele samorządów terytorialnych, prokuratora okręgowego w Gdańsku, dyrektorów jednostek penitencjarnych (z obszaru właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Gdańsku), kierowników komórek organizacyjnych PUW w Gdańsku (właściwych do spraw zdrowia oraz zabezpieczenia społecznego), a także reprezentanci wojska i policji.  Przewodniczącym rady jest prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku.


Ostatnio zmieniany: