| Wydrukuj

Ambasador Republiki Mołdawii - JE Igor Bodiu był dziś gościem Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha. Była to pierwsza wizyta ambasadora w Pomorskiem. Listy uwierzytelniające Prezydentowi RP - Ambasador Mołdawii złożył 10 września 2020 roku. Z wykształcenia jest historykiem i politologiem, piastował m.in. funkcję ambasadora Mołdawii w Azerbejdżanie i Gruzji. Rozmowa dotyczyła relacji i współpracy między obu krajami, a także planów działania, otwartego w grudniu ub. r., Konsulatu Honorowego Mołdawii  w Gdańsku.

Ambasadorowi towarzyszył Jacek Michał Tymiński, konsul honorowy Republiki Mołdawii.


Ostatnio zmieniany: