| Wydrukuj

5 479 378 zł to kwota dotacji na inwestycje w ramach "Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024",  które otrzyma lokalny samorząd. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, w ramach programu,  podpisał cztery umowy.

•    228 951 zł  -„Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, poprzez budowę pumptrack, placu streetworkout, miasteczka rowerowego, zagospodarowanie stawu oraz parku w miejscowości Redzikowo - etap II. Realizacja zadań wyłonionych metodą konsultacji społecznych mieszkańców miejscowości Redzikowo - Budowa miasteczka rowerowego”;
•    3 500 000 zł - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)”;
•    735 368 zł - „Budowa oświetlenia drogowego Dzielnicy Mieszkaniowej Zachód w Słupsku”;
•    1 014 789 zł - „Kompleksowy program poprawy dostępności komunikacyjnej obszarów osiedla Zachód etap I - przebudowa ulic Przybory i Nalepy”.


Ostatnio zmieniany: