| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podpisał dziś z samorządami powiatu chojnickiego umowy o dofinansowaniu z RFRD inwestycji drogowych. Łączna kwota dofinansowania siedmiu inwestycji wynosi 13 943 164 zł. 

Spotkanie odbyło się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brusach.

Samorządy powiatu chojnickiego (dofinansowanie z RFRD)
•    Gmina Konarzyny – 321 062 zł dofinansowania z RFRD 2021 (50 proc.) -  remont drogi gminnej nr 205020G w miejscowości Ciecholewy, dł. 2,28 km
•    Gmina Czersk -  1 824 359 zł dofinansowania z RFRD 2021 (50 proc.) - budowa i przebudowa odcinków dróg gminnych w Czersku, Odrach i Rytlu, dł. 1,53 km
•    Gmina Czersk -  319 327 zł dofinansowania z RFRD 2021 (50 proc.) - remont odcinka drogi gminnej nr 224005G wraz z mostem przez rzekę Wda w miejscowości Wojtal, dł. 0,04 km
•    Gmina Czersk -  1 639 871 zł dofinansowania z RFRD 2021 (50 proc.) - przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk – Klaskawa – Mosna na odcinkach Złotowo – Będźmierowice oraz Klaskawa – Mosna, dł. 3,23 km
•    Gmina Brusy – 465 224 zł dofinansowania z RFRD 2021 (50 proc.) - budowa ulicy Kościelnej w Kosobudach, dł. 0,25 km
•    Gmina Brusy - 7 839 297 zł dofinansowania z RFRD 2021 (50 proc.) - przebudowa ulic: Bolta, Witosa, Derdowskiego, Wojska Polskiego, Chełmowskiej, Szkolnej, Kościelnej, Pocztowej i 2-go Lutego oraz Placu Jana Pawła II w Brusach, dł. 3,13 km
•    Gmina Chojnice – 1 534 024 zł dofinansowania z RFRD 2021 (50 proc.) - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 239030G na odcinku od drogi gminnej nr 236040G (dawna DK22) do skrzyżowania z ul. Handlową w miejscowości Lipienice, dł. 0,99 km – umowa zostanie podpisana w późniejszym terminie


Wojewoda Dariusz Drelich i poseł Aleksander Mrówczyński odwiedzili także budowę ul. Kościelnej w Kosobudach (współfinansowanej z rządowych środków) i modernizowane Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Kamrowskiego w Brusach.

W roku 2021, w Pomorskiem dofinansowanych zostanie 141 inwestycji o łącznej wartości 457 842 783 zł, z czego 231 173 103 zł to dotacja w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  Część to  inwestycje wieloletnie (w bieżącym roku dofinansowanie wynosić będzie 136 147 903 zł)

Zmodernizowanych zostanie ok. 328,81 km dróg lokalnych:
•    30 dróg  powiatowych, dofinansowanie w roku 2021 - 53 856 197 zł – modernizacja 171,92 km dróg,
•    111 dróg gminnych, dofinansowanie w roku 2021 - 82 291 706 zł – modernizacja 156,89 km dróg,

Przypomnijmy, że w ramach FDS 2020 zrealizowano 168 zadań (dofinansowanie 167 008 006 zł, zmodernizowano lub w trakcie modernizacji – 267,22 km)
•    135 - drogi gminne, dofinansowanie 111 098 249 zł, modernizacja 134,12 km dróg
•     33 - drogi powiatowe, dofinansowanie 55 909 757 zł, modernizacja 133,1 km dróg.

W 2019 r., w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (edycja I) zrealizowano 53 zadania (dofinansowanie 68 230 137 zł, zmodernizowano – 87,97 km):
•    31 - drogi gminne, dofinansowanie 36 969 666 zł, modernizacja 31,69 km dróg,
•    22 - drogi powiatowe, dofinansowanie 31 260 471 zł , modernizacja 56,28 km dróg.

W ramach FDS 2019 (edycja II) zrealizowano 140 zadań (dofinansowanie 125 339 964 zł, zmodernizowano - 158,34 km):
•    118 - drogi gminne, dofinansowanie 92 667 143 zł, modernizacja 104,36 km dróg
•    22 - drogi powiatowe, dofinansowanie 32 672 822zł, modernizacja 53,98 km dróg.
 
Łącznie w województwie pomorskim 2019 - 2021:
•    502 zadania
•    842,33 km dróg
•    591 175 210 zł – dofinansowania z FDS/RFRD


Ostatnio zmieniany: