| Wydrukuj

Wybór przewodniczącego i zastępcy na VI kadencję, a także zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2020  – to główne tematy dzisiejszego posiedzenia Rady oddziału wojewódzkiego NFZ, zwołanego przez Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelicha. 

Przewodniczącym rady oddziału wojewódzkiego NFZ został Józef Partyka, zastępcą – Tomasz Bączek.

Skład rady oddziału VI kadencji (od 2021 r.) - kliknij

Rada oddziału wojewódzkiego Narodowego Fundusz Zdrowia działa na podstawie art. 106 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ma charakter opiniodawczo-nadzorczy. Kadencja trwa cztery lata. Pierwsze posiedzenie zwołuje wojewoda. W posiedzeniach rady, w charakterze obserwatorów, na zaproszenie przewodniczącego rady oddziału mogą brać udział  przedstawiciele rad: lekarskiej, pielęgniarek i położnych, aptekarskiej, diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów. Uchwały zapadają większością głosów. Członkom rady nie przysługuje wynagrodzenie.


Ostatnio zmieniany: