| Wydrukuj

Słupsk na zagospodarowania terenu stadionu przy ul. Zielonej otrzyma z budżetu państwa 1 564 246 złotych, gmina Krokowa na rozbudowę szkoły podstawowej -  1 630 000 zł, zaś powiat gdański  - 747 000 zł na wsparcie inwestycji związanych z rolnictwem i leśnictwem. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podpisał dziś stosowne umowy.

Umowy:
•    miasto Słupsk - 1 564 246 zł  - modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu stadionu przy ul. Zielonej w Słupsku - etap II: posadowienie zaplecza szatniowo-sanitarnego, przebudowa istniejących trybun bocznych oraz wewnętrznego układu komunikacyjnego (ścieżek, dróg i placów wewnętrznych) w ramach wieloletniego Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024  (w roku 2021 - 586 046 zł, w 2022 r. - 978 200 zł)
•    gmina Krokowa - 1 630 000 zł - rozbudowa i modernizacja części obiektu Szkoły Podstawowej w Krokowej wraz z wyposażeniem
•    powiat gdański - 747 000 zł - wsparcie inwestycji związanych z rozwojem modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 - scalanie gruntów w powiecie gdańskim


Ostatnio zmieniany: