| Wydrukuj

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 - gmina Chojnice otrzyma 1 534 024,00 zł  dofinansowania. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podpisał ze Zbigniewem Szczepańskim, wójtem gminy stosowną umowę.

Gmina Chojnice- dofinansowanie z RFRD

•   przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 239030 G na odcinku od drogi gminnej nr 236040 G (dawna DK22) do skrzyżowania z ul. Handlową w miejscowości Lipienice
•   dofinansowanie – 1 534 024,00 zł (50%)
•   łączna wartość – 3 068 049 zł
•   długość odcinka – 0,99 km

Miasto Chojnice - otwarcie drogi

Podczas wizyty w Chojnicach wojewoda otworzył dziś ul.  Winogronową i Czereśniową (1,32 km) zrealizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja kosztowała 6 526 240,85 zł, z czego 3 263 120 (50%) to dotacja z FDS (116 303 zł – 2019 r. i 3 146 817 zł – 2020 r.). Obejrzał także teren, gdzie planowana jest budowa ul. Modrzewiowej.

W ramach FDS, prowadzona jest także przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach - od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową. Inwestycja warta 9 765 651,62 zł otrzyma  w sumie 4 882 826,62 zł dofinansowania (2020 – 269 952 zł,  2021– 2 000 000 zł, 2022– 2 000 000 zł i w 2023 – 612 873 zł)

W spotkaniu uczestniczyli m.in. poseł Aleksander Mrówczyński i Arseniusz Finster, burmistrz Chojnic. 

W roku 2021, w Pomorskiem dofinansowanych zostanie 141 inwestycji o łącznej wartości 457 842 783 zł, z czego 231 173 103 zł to dotacja w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  Część to inwestycje wieloletnie (w bieżącym roku dofinansowanie wynosić będzie 136 147 903 zł).

Zmodernizowanych zostanie ok. 328,81 km dróg lokalnych:
•    30 dróg  powiatowych, dofinansowanie w roku 2021 - 53 856 197 zł – modernizacja 171,92 km dróg,
•    111 dróg gminnych, dofinansowanie w roku 2021 - 82 291 706 zł – modernizacja 156,89 km dróg,

W 2019 r., w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (edycja I) zrealizowano 53 zadania (dofinansowanie 68 230 137 zł, zmodernizowano – 87,97 km):
•    31 - drogi gminne, dofinansowanie 36 969 666 zł, modernizacja 31,69 km dróg,
•    22 - drogi powiatowe, dofinansowanie 31 260 471 zł , modernizacja 56,28 km dróg.

W ramach FDS 2019 (edycja II) zrealizowano 140 zadań (dofinansowanie 125 339 964 zł, zmodernizowano - 158,34 km):
•    118 - drogi gminne, dofinansowanie 92 667 143 zł, modernizacja 104,36 km dróg
•    22 - drogi powiatowe, dofinansowanie 32 672 822zł, modernizacja 53,98 km dróg.
 
W ramach FDS 2020 zrealizowano 168 zadań (dofinansowanie 167 008 006 zł, zmodernizowano lub w trakcie modernizacji – 267,22 km)
•    135 - drogi gminne, dofinansowanie 111 098 249 zł, modernizacja 134,12 km dróg
•     33 - drogi powiatowe, dofinansowanie 55 909 757 zł, modernizacja 133,1 km dróg.

Łącznie w województwie pomorskim 2019 - 2021:
•    502 zadania
•    842,33 km dróg
•    591 175 210 zł – dofinansowania z FDS
Ostatnio zmieniany: