| Wydrukuj

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to:

  • pobudzenie aktywności inwestycyjnej samorządów
  • rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
  • poprawa warunków życia obywateli
  • powstanie nowych miejsc pracy
  • wsparcie zrównoważonego rozwoju

- Program, realizowany w ramach Polskiego Ładu to szansa dla Pomorza. Spowoduje przyspieszenie tych inwestycji, które są ważne dla mieszkańców. Przede wszystkim priorytetem programu jest podnoszenie komfortu życia, ale pamiętajmy, że to również szansa na to, by samorządy przeprowadziły te inwestycje, które w przyszłości pozwolą im się szybciej rozwijać, będą bogatsze, ale i bogatsi będą mieszkańcy - podkreślił  Dariusz Drelich, wojewoda pomorski podczas spotkania konsultacyjnego z pomorskimi gminami.

Konsultacje odbywają się we współpracy z obsługującym program - Bankiem Gospodarstwa Krajowego - https://www.bgk.pl/polski-lad/

- Liczymy na to, że właśnie te inwestycje przyczynią się do przyspieszenia rozwoju społecznego, przyspieszenia wzrostu PKB - powiedział Tomasz Robaczyński, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

 


Ostatnio zmieniany: