| Wydrukuj

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 - gmina Borzytuchom otrzyma 289 574 zł dofinansowania na realizację dwóch inwestycji. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podpisał już stosowne umowy.

Gmina Borzytuchom- dofinansowanie z RFRD

1.

•   przebudowa drogi Borzytuchom-Niedarzyno
•   dofinansowanie  175 900zł (50%)
•   łączna wartość – 351 801 zł
•   długość odcinka – 1km

2.

 •   przebudowa drogi w Dąbrówce
•   dofinansowanie 113 674 zł (50%)
•   łączna wartość – 227 348 zł
•   długość odcinka –0,62 km

 

W Pomorskiem dofinansowanych zostanie 141 inwestycji o łącznej wartości 457 842 783 zł, z czego 231 173 103 zł to dotacja w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  Część to inwestycje wieloletnie (w 2021 r. dofinansowanie wyniesie 136 147 903 zł).

Zmodernizowanych zostanie ok. 328,81 km dróg lokalnych:
•    30 dróg  powiatowych, dofinansowanie w roku 2021 - 53 856 197 zł – modernizacja 171,92 km dróg,
•    111 dróg gminnych, dofinansowanie w roku 2021 - 82 291 706 zł – modernizacja 156,89 km dróg,

W 2019 r., w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (edycja I) zrealizowano 53 zadania (dofinansowanie 68 230 137 zł, zmodernizowano – 87,97 km):
•    31 - drogi gminne, dofinansowanie 36 969 666 zł, modernizacja 31,69 km dróg,
•    22 - drogi powiatowe, dofinansowanie 31 260 471 zł , modernizacja 56,28 km dróg.

W 2019 r. ( FDS - edycja II) zrealizowano 140 zadań (dofinansowanie 125 339 964 zł, zmodernizowano - 158,34 km):
•    118 - drogi gminne, dofinansowanie 92 667 143 zł, modernizacja 104,36 km dróg
•    22 - drogi powiatowe, dofinansowanie 32 672 822zł, modernizacja 53,98 km dróg.
 
W 2020 r., (FDS) zrealizowano 168 zadań (dofinansowanie 167 008 006 zł, zmodernizowano lub w trakcie modernizacji – 267,22 km)
•    135 - drogi gminne, dofinansowanie 111 098 249 zł, modernizacja 134,12 km dróg
•     33 - drogi powiatowe, dofinansowanie 55 909 757 zł, modernizacja 133,1 km dróg.

Łącznie w województwie pomorskim  w latach 2019 - 2021:
•    502 zadania
•    842,33 km dróg
•    591 175 210 zł – dofinansowania z FDS/RFRD


Ostatnio zmieniany: