| Wydrukuj

Nową nawierzchnię, chodniki, dwukierunkową ścieżkę  rowerową zyskała po przebudowie ulica Piaskowa w Skórczu. Pięćdziesiąt procent wartości inwestycji - 737 903,00 zł - pokryła dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych. W otwarciu drogi wziął udział Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Piaskowa łączy dwie główne ulice Osiedla Leśnego w Skórczu -  Zieloną i  Długą. Obie zostały zmodernizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Dodatkowo przebudowano dwa skrzyżowania: z ul. Zieloną oraz z ul. Wiśniową, pojawiły się też 22 zjazdy indywidualne do nieruchomości, dojścia do furtek, dwa „wyniesione” przejścia dla pieszych, a także sygnalizacja i przystanek autobusowy.

Przebudowa ul. Piaskowej w Skórczu (FDS 2019)
•    wartość– 1 475 806,18 zł
•    środki własne – 737 903,18 zł
•    dotacja z FDS  – 737 903,00 zł (50 %)
•    długość – 0,36 km

Wojewoda obejrzał także efekty prac zmodernizowanych ul. Osiedlowej i Dworcowej. To ważna inwestycja, gdyż drogi prowadzą do skrzyżowań z wojewódzką „222”, do urzędu gminy, przychodni lekarskiej oraz jedynej w Skórczu Stacji Diagnostycznej Pojazdów. Wykonano nową nawierzchnię, kanalizację deszczową, utwardzono pobocza, wyznaczono nowe przejścia, dla pieszych i zbudowano progi zwalniające.

Przebudowa ul. Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu (FDS 2020)
•    wartość – 852 456,26 zł
•    środki własne – 426 228,26 zł
•    dotacja z FDS – 426 228,00 zł (50 %)
•    długość – 0,45 km

Szczegółowe dane o inwestycjach i programach w Pomorskiem w zakładce - https://www.gdansk.uw.gov.pl/pomorskie-inwestycje-rzadowe

 


Ostatnio zmieniany: