| Wydrukuj

Do 30 sierpnia 2021 r. wydłużono termin składania wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych - edycja 2021). Wojewoda Pomorski ogłosił dziś - 29 bm. - nabór uzupełniający.

Warunki:
•    wnioski muszą dotyczyć zadania rozpoczynającego się w 2021 roku
•    ostateczny termin zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych to 15 grudnia 2021 r.

Na co dofinansowanie:
•    zadania poprawiające bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

W liczbach:
•    ok. 6 000 000,00 zł – kwota przyznana pomorskiemu na nabór uzupełniający
•    od 50% do 80% - poziom dofinansowania (przebudowy, budowy jednego przejścia dla pieszych) jednakże nie więcej niż 200 000 zł.

Wnioski oceniane będą przez komisję powołaną przez Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelicha.

Kryteria oceny:
•    liczba zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych z udziałem pieszych za trzy pełne lata poprzedzające rok złożenia wniosku (dane pozyskanie z Policji lub potwierdzone przez Policję).
•    liczbę osób zabitych lub rannych w wyniku zdarzeń drogowych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych z udziałem pieszych za trzy pełne lata poprzedzające rok złożenia wniosku (dane pozyskanie z Policji lub potwierdzone przez Policję).
•    lokalizacja przejścia dla pieszych względem obiektów, w których prowadzona jest działalność o charakterze publicznym lub działalność gospodarcza (placówki oświatowe, handlowe, ochrony zdrowia, opiekuńcze, kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku, urzędy itp.) lub względem przystanków publicznego transportu zbiorowego.

Nabór wniosków:
•    Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, adres ESP (skrytki ePUAP): /bntc34p17l/ezd
•    wyłącznie za pośrednictwem platformy ePuap
•    termin ostatecznego wpływu wniosków - 30 sierpnia 2021
•    wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie

Szczegółowe informacje, wzory wniosków: https://uwgdansk.bip.gov.pl/wi/rzadowy-funduszu-rozwoju-drog-przejscia-dla-pieszych.html

 


Ostatnio zmieniany: