| Wydrukuj

Ponad 320 tysięcy uczniów, w tym 25 630 pierwszaków, rozpoczyna dziś naukę w Pomorskiem. Inaugurację, ze słuchaczami Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie, świętowali Minister Zdrowia Adam Niedzielski i Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich. 

- Zależy nam, aby dostępność do usług medycznych dla obywateli była jak największa. Życzę Wam dzisiaj, aby ten rok szkolny był zupełnie inny, a w przyszłości praca przynosiła satysfakcję pod każdym względem – powiedział minister zdrowia podczas spotkanie ze słuchaczami i gronem pedagogicznym szkoły. -  Same łóżka nie leczą, potrzebne są kadry na każdym poziomie systemu ochrony zdrowia. Dlatego oprócz inwestycji w infrastrukturę, będziemy także inwestować w ludzi, zwiększając liczbę limitów w naborach na studia medyczne.

Po inauguracji, minister i wojewoda odpowiadali na pytania dziennikarzy, dotyczyły one głównie działań epidemicznych. Wojewoda zaznaczył, że gotowe są plany dotyczące zwiększania liczby łóżek dla pacjentów z Covid 19, a służby pozostają w gotowości. -  Praktycznie wszystkie szpitale, które są gotowe przyjmować pacjentów covidowych, zostały wyposażone w instalacje tlenowe niezbędne do leczenia. W gotowości są ponadto dwa szpitale tymczasowe, możliwe do uruchomienia w ciągu 2-3 tygodni - podkreślił.

- Jesteśmy przygotowani na IV falę – dodał szef resortu zdrowia.

 

Wejherowski MedykPowiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie przy ul. Dworcowej 5, w którym pracuje 30 nauczycieli, kształci rocznie ok. 250 słuchaczy. Placówka posiada m.in. pracownie opiekuńczą, stomatologiczną, rehabilitacyjną i masażu. Medyk kształci na kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka dziecięca, opiekunka środowiskowa, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik sterylizacji medycznej, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, ortoptystka, florysta, technik elektroradiologii, technik usług kosmetycznych i technik administracji. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Wejherowski, nadzór pedagogiczny pełni Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Województwo Pomorskie - medyczne szkoły policealne
•    Liczba kierunków w trybie stacjonarnym: 44
•    Liczba kierunków w trybie zaocznym: 23
•    Liczba kierunków w trybie dziennym: 41
•    Liczba słuchaczy/uczniów ogółem  – 3192


Ostatnio zmieniany: