| Wydrukuj

Przejścia dla pieszych prowadzące do szkoły, przedszkola i żłobka przy ul. Wyzwolenia w Dziemianach z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ((poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych).Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podpisał dziś stosowne umowy opiewające na łączną kwotę 358 149 zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych (prowadzącego do szkoły)  przy ul. Wyzwolenia w Dziemianach
•    dofinansowanie z RFRD – 158 149,00 zł
•    łączna wartość – 197 687, 00 zł

Przebudowa przejścia dla pieszych (prowadzącego do przedszkola i żłobka)  przy ul. Wyzwolenia w Dziemianach
•    dofinansowanie z RFRD– 200 000,00 zł
•    łączna wartość – 300 434,00 zł

W ramach pierwszego naboru wniosków, w roku 2021, dofinansowanie objęło 128 inwestycji o łącznej wartości 18 152 223,00 zł, z czego 13 009 555,00 zł to dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Realizacja tych zadań pozwoli zmodernizować 152 przejęcia dla pieszych w województwie pomorskim, z czego:
•    na drogach powiatowych: 50 zadań - dofinansowanie w roku 2021 - 6 338 377,00 zł – modernizacja 62 przejść
•    na drogach gminnych: 78 zadań - dofinansowanie w roku 2021 - 6 671 178,00 zł – modernizacja 90 przejść.

Więcej w zakładce - Pomorskie inwestycje i programy rządowe – https://www.gdansk.uw.gov.pl/pomorskie-inwestycje-rzadowe


 


Ostatnio zmieniany: