| Wydrukuj

Przypominamy, że do 17 września br. można jeszcze zgłaszać prace do V edycji konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej. Autorzy najlepszych prac poświęconych problematyce ubóstwa i wykluczenia społecznego otrzymają 3 000 zł.

Prace konkursowe zgłaszać mogą autorzy prac naukowych oraz instytucje i  towarzystwa naukowe, a także autorzy materiałów dziennikarskich, wydawcy prasowi, radiowi, telewizyjni i Internetowi, oraz stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy.

W konkursie o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej, wybitnej socjolog i antropolog kultury, nagradzane będą prace naukowe oraz materiały dziennikarskie mające szczególne znaczenie dla kształtowania debaty publicznej w Polsce dotyczącej problematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach:

1.    autorska (współautorska) praca naukowa z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego ogłoszona w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody lub rok wcześniej. Praca powinna zostać opublikowana w języku polskim, jako recenzowana monografia naukowa, recenzowany artykuł w polskim czasopiśmie naukowym albo rozdział w recenzowanej monografii zbiorowej.
2.    autorski (współautorski) materiał prasowy/medialny dotyczący problematyki przezwyciężania ubóstwa i wykluczenia społecznego, opublikowany w prasie, radiu, telewizji lub przez wydawcę internetowego w pierwszym półroczu roku przyznania nagrody lub rok wcześniej.

Dwie nagrody pieniężne ( 3000 zł) przyznane zostaną w kategoriach: praca naukowa oraz materiał prasowy/medialny.
Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez kapitułę konkursu powołaną przez organizatorów. Wręczenie nagrody odbędzie się w październiku, w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Organizatorami konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - Instytut Filozofii i Socjologii, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk - wydawca kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo” oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne, które zainicjowało przyznawanie nagrody.
 
Więcej informacji (ogłoszenie, regulamin, załączniki) – kliknij


Ostatnio zmieniany: