| Wydrukuj

Wymianie doświadczeń i omówieniu tematów związanych w zadaniami wykonywanymi przez administracje architektoniczno – budowlane urzędów wojewódzkich poświęcona jest dwudniowa  konferencja szkoleniowa w Krynicy Morskiej. Spotkanie otworzył Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

W konferencji, obok szefów wydziałów architektoniczno – budowlanych urzędów wojewódzkich, biorą także udział m.in. przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Infrastruktury, a także Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Tematy obrad:
•    orzecznictwo dotyczące postępowań w sprawie pozwoleń na budowę i zgłoszeń robót budowlanych na podstawie ustawy Prawo budowlane
•    problematyka postępowań prowadzonych na podstawie specustaw, w tym na podstawie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
•    odstępstwa od rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
•    współpraca administracji architektoniczno-budowlanej z organami nadzoru budowlanego.


Ostatnio zmieniany: